Ramazan Şeşen

10. Asırda İslam Coğrafyası
Doğu'nun Kalbine Seyahat
Ebü'l Fidâ Coğrafyası
Halifelik Kurumu ve Tarihi
İbn Fadlan Seyahatnamesi
Kitabü'l Harac
Türk Memlüklerin Faziletleri
Türklerin Faziletleri
Yavuz'un Mısır'ı Fethi