Nilüfer Epçeli

Pargalı İbrahim Paşa
Anti-Makyavel
Büyük Türk
Ortaçağ'da Avrupa
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (5 Cilt)
Ottoman Empire Unveiled
Yenilmez Türk : Kanuni Sultan Süleyman