Burhan Maden

Anadolu'da Türkmen Aşiretleri
Avrupa'da Türkler
Çanakkale Gerçeği
Das Osmanische Reich:Unverhüllt
Kurtlar Sofransında Osmanlı
Sorularla Osmanlı Tarihi VI
Tanzifat-ı İstanbul
Tarihi Tersten Okumak
Tehcir Gerçeği ve Kütahya Ermenileri