Hüseyin Onur Ercan

Esaret Sancısı Yunanlıların Uşak’ı İşgali
Keşifler Ve Coğrafya
1974 Mağusa Kartalı
Ana Hatlarıyla Yakınçağ Tarihi (1789-1918)
Anadolu'da Kamu Düzeni
Barbarlıktan Medeniyete Vikingler
Bartın Limanı Tarihi
Haçlı Seferlerinde Kuşatma
İşaret Dili
İzmir Kentinde Siyasi Protesto Kültürü(1908-1912)
Kayseri Şehri Ve Kayserililer
Kûtulamâre'de Esaret
Mekteb-İ Sultan
Memâlik-i Osmaniye’de Demişbaş Şarl
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Girişi
Osmanlı Şehirciliği ve Vakıflar
Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği
Süveyş Kanalı
Viking Mitolojisi
Yolculuk