Uğur Demir

Sultanbeyli Tarihi
Tolstoy’un Gizli Raporlarında Osmanlı İmparatorluğu
Türkiye’nin Bir Asrı
Anti-Makyavel
Bir Yahudi Doktorun Harem Saray ve İstanbul Hatıraları
Esaretten Vaftize
İstanbul
Nasreddin Hoca Fıkraları 1
Nasreddin Hoca Fıkraları 2
Nasreddin Hoca Fıkraları 3
Yavuz'un Mısır'ı Fethi