Erhan Afyoncu

Pargalı İbrahim Paşa
Türkiye’nin Bir Asrı
Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanuni ve Şehzade Mustafa
Bir Yahudi Doktorun Harem Saray ve İstanbul Hatıraları
Büyük Türk
Du Loir Seyahatnamesi
Esaretten Vaftize
Fransa'ya Osmanlı Tokadı
Hilâlin Gölgesi
Humbaracı Ahmed Paşa
İlk Osmanlı Matbaa Serüveni ya da İbrahim Müteferrika
İmparatorluk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı
İstanbul
Kurtlar Sofransında Osmanlı
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (5 Cilt)
Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar ve Darbeler
Osmanlı İmparatorluğu'nda Gündelik Hayat
Türk Milletinin Tarihi
Yavuz'un Mısır'ı Fethi
Yeni Çağdaş Rivayet