Sahure Ergüzel

Çıkarların Gölgesinde Haçlı Seferleri
Bizans Devrinde Boğaziçi
Bölge Planlama ve Türkiye'de Mekânsal Planlama Yaklaşımları
Büyük Olayların Kısa Tarihi II
Cizvit Cemaati ve Gizli Talimatları
Dede Korkut Destanları
Ebü'l Fidâ Coğrafyası
Haçlı Hikâyeleri
Hayatın Yarası
II. Abdülhamid
II. Abdülhamid
II. Abdülhamid Dönemi İlköğretimde Ahlak Eğitimi
İstanbul
Kitabü'l Harac
Kudüs-i Şerîf
Kur'an Ve Kılıç
Kûtulamâre Zaferi 1916
Kûtulamâre Zaferi 1916 (Ciltli)
Leylâ ve Mecnûn Makaleler
Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa
Mehmetçik Kore'de
Mimar Sinan’ın Gurbette Kiliseye Çevrilen Eseri Bosnalı Sofu Mehmed Paşa Camii
Moğollar
Oğuz Kağan Destanı
Ortaçağ'da Venedik, Papalık Türkler
Osmanlı Türkçesi Rehberi
Osmanlı'da Ziraât
Osmanlı'ya Sığınanlar
Rus Hükümeti
Sanat Tarihine Giriş
Saray'da Üç Uzun Yıl
Sorularla Bizans İmparatorluğu
Sorularla Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Sultan II. Abdülhamid ve İstanbul’u
Sultan Kalavun ve Oğlu
Tarih Bizi Çağırıyor
Tarihi Coğrafya
Türkiye Anıları
Türklerin Faziletleri
Yabancıların Gözüyle Bizans İstanbul’u
Yavuz Sultan Selimşah
한국전쟁에서의 터키 군