Sercan Arslan

Atatürk'ün Saklanan Şeceresi
Atatürk'ün Son Sözü Aleykümesselâm
Ateş Çemberinde Azerbaycan
Attila'nın Sarayı'nda Bir Romalı
Çıkarların Gölgesinde Haçlı Seferleri
Çin'de Osmanlı Tüfeği
Ermeni İsyanı Günlüğü 1915
Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış
Jeomorfoloji Ve İnsan
Kızılbaşlar Tarihi
Piri Reis
Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve Savaşlar
Sultanbeyli Tarihi
Süleyman Şah Türbesi
Şehzâde Mustafa Ve Şehzâde Bâyezid Nasıl Öldürüldüler?
Tarihi ve Siyasi Tefrika Birinci Millet Meclisi
Tarihin Medya İle İmtihanı Tarih, Medya Ve Kurgu
Türk Kurtuluş Savaşı
Türk Modernleşmesi
Türkiye'de Beş Sene
Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanuni ve Şehzade Mustafa
16. Yüzyılda Ayntâb Şehri
1974 Mağusa Kartalı
20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
31 Mart İhtilali'nin Tarihçesi
Abdülhamidin Cinci Hocası Ebül Hüda
Âb-ı Hayât'ı Aramak
Allahimanet Bosna
Allahimanet Bosno
Ana Hatlarıyla Yakınçağ Tarihi (1789-1918)
Anadolu’ya ve İran’a Seyahat
Anadolu'da Amerikan Misyonerleri
Anadolu'da Kamu Düzeni
Anadolu'da Türkmen Aşiretleri
Anti-Makyavel
Asayiş
Atlı Şehirliler
Avrupa Hunları
Ayıcı Ârif
Balkanların Acı Yüzü
Baltacı ve Katerina
Barbarlıktan Medeniyete Vikingler
Bartın Limanı Tarihi
Ben "Aşk"ı Doğu'daTanıdım Batı'da "Ölüm"ü Gördüm Halit Refiğ
Bir Haçlının Hatıraları
Bir Katibin Kaleminden İstanbul'un 12 Yılı
Bizans Devrinde Boğaziçi
Bizans Sanatında Kadın
Bozkırın Efendileri
Bozkırın Yitik Çocukları
Bölge Planlama ve Türkiye'de Mekânsal Planlama Yaklaşımları
Bu Vatan Kimin?
Bursa'ya Gidiş ve Dönüş
Büyük Olayların Kısa Tarihi II
Büyük Türk
Cizvit Cemaati ve Gizli Talimatları
Coğrafya'ya Davet
Cumhuriyet'in Aynası Osmanlı
Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı
Çin'de Osmanlı Tüfeği
Danişmendli Türkmenleri
Das Osmanische Reich:Unverhüllt
Dede Korkut Destanları
Destursuz Bağa Girenler
Doğu Anadolu'da Türk-Kürt-Ermeni İlişkileri
Doğu Hilafetinin Memleketleri
Doğu Türkistan'ın Hazin Yılları
Doğu ve Batı Arasında Şehir
Doğu'da Venedik Elçileri
Doğu'nun Kalbine Seyahat
Du Loir Seyahatnamesi
Eleftherios Venizelos
Enver Paşa
Esaretten Vaftize
Eski Yeni ve Ötesi
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nden Seçmeler
Faili Meçhul Türkler
Fatih Sultan Mehmed
Fatih Sultan Mehmed
Fatih ve Bellini
Fetvanın Gücü
Fransa'ya Osmanlı Tokadı
Güçlük Nerede?
Gündelik Hayattan Renklerle Eski İstanbul
Haçlı Seferleri Zamanında
Haçlı Seferlerinde Kuşatma
Haçlılar Kudüs'te
Halifelik Kurumu ve Tarihi
Haritaya Davet
Hasan Melikzade Zerdabi ve Ekinci Gazetesi
Hasan Sabbah ve Alamût
Hatıralar
Hattın Çelebisi
Hayat Ağacı Makaleler
Hayat Ağacı Makaleler
Hayatın Yarası
Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış
Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi
Hesaplaşma
Hilâlin Gölgesi
II. Abdülhamid
II. Abdülhamid
II. Abdülhamid Dönemi İlköğretimde Ahlak Eğitimi
İbn Fadlan Seyahatnamesi
İki Din İki Fetih
İlişkiler Bir Şii / Katolik
İlk Osmanlı Matbaa Serüveni ya da İbrahim Müteferrika
İmparatorluk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı
İnönü Döneminde Atatürk İmajı
İranda Türklerin Bin Yılı
İstanbul
İstanbul
İstanbul'da Bir Ay
İstanbullu Gayrimüslimler
İşaret Dili
İzmir Kentinde Siyasi Protesto Kültürü(1908-1912)
Kadıköy Kronolojisi
Kadınlar ve Cadılar
Kadim Gemi
Kamûs-ı Türkî
Kanal Seferi'nden Çanakkale'ye
Karadeniz'de İsyan Mübadele ve Propaganda
Kasım Gülek
Kaynaklarıyla Tarihi Coğrafya
Kayseri Şehri Ve Kayserililer
Kazan Şarkiyatçılığı’nın Kaderi (XX. yüzyıl )
Kıyamet Alâmeti Türkler
Kızıl Elma
Kızılbaşlar Osmanlılar Safeviler
Kim Etti Sana Bu Kârı Teklif
Kim Korkar Tarihten
Kitabü'l Harac
Kösem Sultan
Kralın Esir Askerleri
Kudüs-i Şerîf
Kur'an Ve Kılıç
Kurtlar Sofransında Osmanlı
Kutûlamâre
Kûtulamâre Zaferi 1916
Kûtulamâre Zaferi 1916 (Ciltli)
Kûtulamâre'de Esaret
Kûtülamâre'de Kuşatma ve Zafer
Kuzeyin Kuzgunları Vikingler
Lawrence Efsanesi
Leylâ ve Mecnûn Makaleler
Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa
Mekteb-İ Sultan
Memâlik-i Osmaniye’de Demişbaş Şarl
Mersin Limanı Tarihi
Milli Mücadele Anıları
Moğollar
Muhteşem Süleyman
Muhteşem Valide Kösem Sultan
Nasreddin Hoca Fıkraları 1
Nasreddin Hoca Fıkraları 2
Nasreddin Hoca Fıkraları 3
Neriman Nerimanov
Nobeller, Nobel Ödülü Ve Bakü Petrolleri
Oğuz Kağan Destanı
Onun Yolunda Biz
Orta Çağ'da Din ve Devlet
Orta Zamanın Türkleri
Ortaçağ'da Avrupa
Ortaçağ'da Venedik, Papalık Türkler
Ortadoğu: Kıyametin Kapısı
Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma Kılavuzu
Osmanlı Devlet Yönetimi
Osmanlı Devleti'nde Askeri İstihbarat
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Girişi
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (5 Cilt)
Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar ve Darbeler
Osmanlı İmparatorluğu'nda Gündelik Hayat
Osmanlı Kaza Teşkilatı
Osmanlı Kimdir?
Osmanlı Padişahları
Osmanlı Safevi Münasebetleri
Osmanlı Türkçesi Rehberi
Osmanlı’da Muhalif Basının Doğuşu 1828-1878
Osmanlı’nın Deniz Hamalları İstanbul Mavnaları
Osmanlı’nın Gayrimüslim Tarihinden Notlar
Osmanlı'da Bir İngiliz Gelin
Osmanlı'dan Cumhuriyete Tarihi Devamlılık
Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği
Osmanlı'nın Hayaleti
Osmanlı'nın Hayaleti
Osmanlı-Rusya İlişkilerinde Abhazya
Osmanlı'ya Sığınanlar
Ölüme Yürüyüş
Ölümün Seyir Defteri
Pazarlık
Pazarlık (Cep Boy)
Refik Halid Karay
Revan Türkleri
Revan Türkleri (Rusça)
Ruhuma Dokunan Şehirler
Rus Hükümeti
Rusçuk
Safevi Devleti' nin Askeri Teşkilatı
Sahte Mesih
Sanat Tarihine Giriş
Sansür ve İktidar
Saray'da Üç Uzun Yıl
Selâhaddin Eyyubi
Selanik Ve İstanbul’da Yahudi Bankerler
Selçuklu Arslanı
Selçuklu Sultanları
Selçuklularda İstihbarat
Sergüzeşt-i İstanbul
Siyâsetnâme
Sorularla Avrupa Tarihi
Sorularla Çanakkale Savaşı
Sorularla Eski Türk Tarihi
Sorularla Haçlı Seferleri
Sorularla Osmanlı Tarihi (Tek Cilt)
Sorularla Osmanlı Tarihi (Tek Cilt-Özel -Ciltli)
Sorularla Osmanlı Tarihi I
Sorularla Osmanlı Tarihi II
Sorularla Osmanlı Tarihi III
Sorularla Osmanlı Tarihi V
Sorularla Osmanlı Tarihi VI
Sorularla Osmanlı Tarihi VI
Sorularla Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Sör Siyonist
Sultan Baybars
Sultan II. Abdülhamid ve İstanbul’u
Sultan Kalavun ve Oğlu
Sultanların Şehirleri
Suriye Sendromu
Süveyş Kanalı
Şah'ın Ülkesinde
Talat Paşa
Tanrım Bizi Türklerden Koru
Tanzifat-ı İstanbul
Tanzimat Öncesi Osmanlı Araştırma Rehberi
Tarih Bizi Çağırıyor
Tarihi Coğrafya
Tehcir Gerçeği ve Kütahya Ermenileri
Timur’un Anadolu Seferi ve Ankara Savaşı
Truva'nın İntikamı
Truva'nın İntikamı (Cep Boy)
Turhan Sultan
Türk - Ermeni İlişkilerinin Yarını
Türk Devletleri
Türk Devletleri Birliği
Türk Memlüklerin Faziletleri
Türk Milletinin Tarihi
Türk Moğol Tarihi
Türkiye Anıları
Türkiye Ortam Sorunları Coğrafyası
Türkiye’nin Beş Bin Yılı
Türkiye’nin Kırsal Yerleşmeleri
Türkiye'de Tarih Yazımı
Türklerin Faziletleri
Türklerin Genel Karargahında
Türklerin İslamlaşma Serüveni
Türklerin Yazılı Kültürü ve Edebiyatı
Yavuz Sultan Selimşah
Yavuz ve Midilli
Yavuz'un Küpesi
Yolculuk
베일이 벗겨진 오스만제국
한국전쟁에서의 터키 군
艾尔汗·阿夫永主 (Çince)