Erişcan Türk

Bamsı
Boğaç Han
Ertuğrul Bey ve Kayılar
Oğuz Kağan
Tepegöz