İlyas Kemaloğlu

Moskova'nın Rövanşı (Putin Dönemi Rus Dış Politikası)
Tolstoy’un Gizli Raporlarında Osmanlı İmparatorluğu
Halife ve Sultan
İstanbul
Kazan Şarkiyatçılığı’nın Kaderi (XX. yüzyıl )
Moğollar