Çelebi Şenel

Kızılbaşlar Tarihi
Piri Reis
Allahimanet Bosno
Ana Hatlarıyla Yakınçağ Tarihi (1789-1918)
Bakıp Da Göremediklerimizle İstanbul
Barbarlıktan Medeniyete Vikingler
Ben "Aşk"ı Doğu'daTanıdım Batı'da "Ölüm"ü Gördüm Halit Refiğ
Bir Yahudi Doktorun Harem Saray ve İstanbul Hatıraları
Cengiz Han
Cizvit Cemaati ve Gizli Talimatları
Du Loir Seyahatnamesi
Ebü'l Fidâ Coğrafyası
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nden Seçmeler
Haçlı Hikâyeleri
II. Abdülhamid Dönemi İlköğretimde Ahlak Eğitimi
İmparatorluk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı
İranda Türklerin Bin Yılı
İstanbul
İşaret Dili
Kadıköy Kronolojisi
Kanal Seferi'nden Çanakkale'ye
Kitabü'l Harac
Kralın Esir Askerleri
Kuruluş Osman
Kûtulamâre Zaferi 1916
Kûtulamâre Zaferi 1916 (Ciltli)
Kûtülamâre'de Kuşatma ve Zafer
Kuzeyin Kuzgunları Vikingler
Leylâ ve Mecnûn Makaleler
Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa
Oğuz Kağan
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (5 Cilt)
Osmanlı Şehirciliği ve Vakıflar
Osmanlı'dan Cumhuriyete Tarihi Devamlılık
Osmanlı-Rusya İlişkilerinde Abhazya
Sanat Tarihine Giriş
Selçuklularda İstihbarat
Son Haçlı Seferi
Sorularla Osmanlı Tarihi I
Tarih Bizi Çağırıyor
Türk Moğol Tarihi
Viking Mitolojisi
Yavuz Sultan Selimşah
Yolculuk
베일이 벗겨진 오스만제국
한국전쟁에서의 터키 군