Ömrünü Gariplere Adayan İnanmış Bir Hizmet İnsanı

Asaf Ataseven Hayatı Mücadelesi ve Eserleri

Okan Yeşilot


Yıldızlar hem yüce oldukları için ve hem de dil, din, ırk, makam mevki gözetmeksizin bütün yolculara yönlerini bulmalarına yardımcı olma gibi bir görevleri bulunmaları münasebeti ile daima gökyüzünde bulunurlar. Zaman içerisinde mîâdı dolan yıldızlar kayar ve gözden kaybolurlar. Gökyüzüne ve oradaki yıldızlara göre yeryüzünde bulunan insanların gözleri artık o yıldızları göremez olurlar. Gökyüzünden kayan yıldızlar insanlara daha çok faydalı olabilmek ve daha yakından yollarını bulmalarına yardımcı olabilmek için insanların arasına karışırlar. İnsanlar gökyüzünden kayarak aralarına karışan ve kendilerine daha yakından yol gösteren yıldızları münevver/ aydın diye nitelemektedirler. 

Zihnî mükemmeliyeti yani mantık, muhakeme, mukayese, tahayyül, tasavvur yönü ile mükemmeliyeti elde edebilmek için bir başka ifade ile iyi düşünmeyi, doğru düşünmeyi, iyiyi kötüden ayırmayı becerebilmek için sistematik bilgi sahibi olmak ve bilgiyi sistematik hâle getirmek elzem olarak görünüyor. Bu özelliklere sahip olanlar münevverler/ aydınlar/ entelektüeller daima istikrarlı davranırlar ve davranışlarında istikrar bulunur. Alışık olunmayan durumlarda dahi müphem, mütereddit, kararsız ve tesadüf eseri davranışlar bu insanlarda görülmez. Böyle insanların hareketlerinde istikrarsızlık görülmez ve onların ağzından keşke kelimesi ya hiç duyulmaz veya çok nadir duyulur. Hareketlerinde gerek kendilerine ve gerekse başkalarına karşı daima adaletli olur ve âdil davranırlar.

Münevverler içinde bulunduğu milletin millî kültürünü fevkalade iyi bir şekilde öğrenmiş ve davranışlarında meleke hâline getirmiş olmalıdır. Millî kültüründen utanan değil iftihar eden olmalıdır. Millî kültürünü temsil edebilmelidir. Millî kültürünü değişen şartlara göre özünü muhafaza ederek uyarlayabilmeli ve geleceğe taşıma yeti ve yetkisine sahip olmalıdır. Millî olandan hareketle evrensele doğru giden bir hayat anlayışına sahip olmalıdır. İçinde bulunduğu toplumun/ milletin ıstıraplarına o milletin millî kültürüne uygun çözümler bulabilmelidir. Bulduğu çözümler kimlikli, kişilikli ve orijinal olmalı ve asla kopya olmamalıdır. Milletin ıstıraplarına bulduğu millî çözümleri uygularken karşılaştığı engellere göğüs gerebilmeli ve o engelleri aşabilmelidir.

İşte aydın insanın bir nebze temas edilen bu özellikleri alınıp Prof. Dr. Âsaf Ataseven'e tatbik edilecek olsa onun çok daha fazlasına sahip olduğu görülecektir. Mesela kahkaha ile güldüğünün asla görülmemiş olması ve milleti adına, hizmet ettiği insanlar ve insanlık adına uykusunu ve bütün rahatını terk etmesi, kendisine sunulan her türlü maddî nimetleri elinin tersi ile itmesi ve her türlü tehdidi göğüslemesi gibi... Gökteki yıldızlar mesabesinde olan, insanlığa yol gösteren ve insanların daha kolay ulaşabilmesi için kayarak yeryüzüne inip hizmetini itmam ettikten sonra Hakk'a yürüyen, sevdiğine/ sevgilisine kavuşan Âsaf Ataseven'in hayatını ve mücadelesini gençliğin ve bütün insanlığın örnek alması, istifade etmesi adına onların ilgilerine ve bilgilerine sunmaktayız. Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Okan Yeşilot

Kitabın AdıAsaf Ataseven Hayatı Mücadelesi ve Eserleri
YazarOkan Yeşilot,
Yayına HazırlayanOkan Yeşilot,
ISBN2880000059844
Dizi NoAnı - 0
Sayfa Sayısı152 sayfa
En215 mm
Boy305 mm
Baskı1.baskı - EYLÜL 2010
EditörOkan Yeşilot,
Dizi Yayın YönetmeniMustafa Karagüllüoğlu
BaskıŞenyıldız Matbaacılık

Etiketler:#