Rauf Orbay ve Hamidiye / Gazi Hamidiye'nin Şanlı Maceraları

Ahmet Celaleddin Saraçoğlu

1912-1913 Balkan harbinin deniz harekatı, İmroz ve Mondros savaşlarının milli gururu okşayıcı tek olayı, yiğit Hamidiye'nin şanlı akınları hakkında bugüne kadar pek çok şey yazıldı, türlü görüşler ileri sürüldü. Fakat ekserisi esassız rivayetlere, siyasi ihtiraslara, günlük politika dedikodularının çürük temellerine dayanan bu neşriyat arasında "tarih" adı verilebilecek, tarafsız hatıralara ve tesbitlere pek rastlanmadı. 
Balkan harbindeki bu kahraman kruvazörümüzün fedakar süvarisi Kolağası Hüseyin Rauf Bey'in (Rauf Orbay), Balkan harbinin deniz savaşlarındaki mücadeleleri bahsine gelince bu alanda da, tarih ve deniz savaşlarını konu alan Batı'daki yazarların anladıkları şeklide, müspet, kesin, genelin kolaylıkla kavrayabileceği şekilde izahlı bir bilgiye sahip bulunmuyoruz. 
Gazi Hamidiye'nin bütün seferlerine katılmış genç topçu subayı Mühendis Şakir Efendi'nin, gemiye tayininden itibaren, günü gününe tutmuş olduğu hatıra defterinden oluşan bu eser ise, söz konusu tüm bu bilinmezlikleri açıklığa kavuşturacak bir niteliğe sahiptir.

Ahmet Celaleddin Saraçoğlu

Kitabın AdıRauf Orbay ve Hamidiye / Gazi Hamidiye'nin Şanlı Maceraları
YazarAhmet Celaleddin Saraçoğlu,
ISBN9789756480533
Dizi NoAraştırma-İnceleme - 0
Sayfa Sayısı280 sayfa
En135 mm
Boy210 mm
Baskı1.baskı - NİSAN 2006
Dizi Yayın YönetmeniMustafa Karagüllüoğlu
BaskıŞenyıldız Matbaacılık

Etiketler:#