Osmanlılar ile Beylikler Arasında Anadolu'da Meşruiyet Mücadelesi (Osmanlılar ile Beylikler Arasında)

Hasan Basri Karadeniz


Gerek Anadolu beylikleri gerekse Osmanlıların Anadolu'daki faaliyetleri genel ve müstakil olarak bir çok araştırmaya konu olmuş; bu dönem askerî, . siyasî, iktisadî, idarî ve içtimaî yönleri ile bir çok ; Batılı ve Türk araştırmacılar tarafından incelenmiştir. ' .Bununla birlikte, bu çetin mücadelenin hukukî yönü : çeşitli çalışmaların içinde yer almış ise de konu ile ilgüİ müstakil bir araştırma mevcut değildir. Halbuki Osmanlılar ile Anadolu beylikleri arasında, birbirlerine üstünlük kurmak amacı ile meşruiyet mücadelesi yaşanmıştır. Bir tarafta Anadolu Türk Birliğini kurmaya çalışan Osmanlılar, karşı tarafta ise buna karşı direnen Anadolu Beylikleri vardır. Bundan başka, bu süreci takip eden, hatta : gerektiğinde müdahil olan başta Timurlular ve .: Memluktular olmak üzere İslâm âlemi mevcuttur. İşte bu çalışmada tarafların birbirlerine, hatta İslâm âlemine karşı verdikleri meşruiyet çabaları irdelenmektedir. Osmanlılar ile Anadolu Beylikleri arasındaki mücadelenin temelini, asalet, kutsiyet, : veraset, gazilik ve adalet gibi hususlar teşkil eder. Osmanlılar bu konularda meşruiyet elde etme adına kendilerini' Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş, asil, gazi ve adil gösterirken, karşı tarafı asaleti ged | bulunmayan sıradan zalim gaspçılar olmakla suçlarlar. Buna mukabil, Anadolu Beylikleri de bir j| | taraftan kendi meşruluklarını ispat etmeye çalışırken, diğer taraftan da Osmanlıların ithamlarına aynı meşruiyet elde etme adına verdikleri mücadelede psikolojik mücadeleden, yani propagandadan da azami Ölçüde istifade etmişlerdir.

Hasan Basri Karadeniz

Kitabın Adı Osmanlılar ile Beylikler Arasında Anadolu'da Meşruiyet Mücadelesi (Osmanlılar ile Beylikler Arasında)
YazarHasan Basri Karadeniz,
ISBN9786054052004
Dizi NoAraştırma-İnceleme - 0
Sayfa Sayısı360 sayfa
En135 mm
Boy210 mm
Baskı0.baskı - ARALIK 0
Dizi Yayın YönetmeniMustafa Karagüllüoğlu
BaskıŞenyıldız Matbaacılık

Etiketler:#