Arap İhtilali ve Şam Mahkemesi

Cahit Kayra

Arap dünyasının önde gelen bazı entellektüelleri, 19İ6 ilkbaharında Beyrut'ta ve Şam'da kurulan darağaçîarmda ean serdiler İdam kararlan İtlİlıad \e Terakki Partisi'nin GÜÇLÜ isimlerinden olan Bahriye Nazın ve Dördüncü Ordu Kumandanı Cemat Paşa'nın Lübnan'ın Âlişe kasabasında kurduğu askerî mahkeme tarafından verilmini.İdam edilenlerin suçları, bağlı oldukları devlete yani Osmanlı İmparator! uğu'na başkaldırmak, bağımsızlık maksadıyla bazı A\rupa ülkeleriyle, özeliikle de Fransa ile gizli temaslarda bulunmaktı. Askeri mahkeme, bu temasları '"vatana ihanet" kabul etmiş ve 34'ü vicahi. 54'ü de gıyabi olmak üzere S8 kişinin idamına karar vermiş, çok sayıda kişiyi de hapis \e sürgünle cezalandırmıştı. Cemal Paşa'nın kurduğu askerî mahkemede verilen kararlar Türk-Arap ilişkilerinde zamanla derin bir düşmanlığa kadar gidecek bir kırılma yaratmasının yanısıra. modern Arap tarihinin de çok önemli bir dönüm noktası oldu.Türk. Arap ve Ortadoğu tarİhİ açısından son derece önem taşıyan Aliye Dİvan-ı harbi kararlan, bürokrat, poiilikaeı ve küttür adamı Cahit Kayra tarafından bu kitapla İlk kez lam melin olarak günümüz Türkçesinc aktarılmış bulunuyor.

Cahit Kayra

Kitabın AdıArap İhtilali ve Şam Mahkemesi
YazarCahit Kayra,
ISBN 978-605-4052-04-2
Dizi NoAraştırma-İnceleme - 0
Sayfa Sayısı176 sayfa
En135 mm
Boy210 mm
Baskı1.baskı - OCAK 2008
Dizi Yayın YönetmeniMustafa Karagüllüoğlu
Kapak TasarımıYılmaz Buhar
BaskıŞenyıldız Matbaacılık

Etiketler:#