Osmanlı'nın Wikileasks Raporları

Bülent Özdemir

Fişlenen Türkiye

 

İstihbarat toplama, her devlet için savaş ya da barış zamanı olsun her
zaman çok önemli ve vazgeçilmez faaliyetlerdir. Özellikle savaş zamanlarında
istihbarat çalışmaları belli hedef ve politikalara yönelik olarak daha bir
yoğunluk kazanır. Askerî istihbarat ile normal zamanlarda toplanmış olan
diğer istihbarat birleştirilir ve ilgili kişi ya da birimlerin hizmetine
sunulur. Hatta müttefik olan devletler bile birbirleri hakkında yürüttükleri
istihbarat toplama faaliyetlerine devam ederler. Bilginin her şey olduğu
zamanımızda en küçük bilgi notu ya da istihbarat bile ihmal edilmeden
değerlendirilmeye alınmaktadır.
Bu kitabın konusunu oluşturan kişisel bilgi notları ya da diğer bir
ifadeyle Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan önemli şahsiyetlerin İngilizler
tarafından fişlenmesi bilgilerinde dikkat çeken en önemli husus, kişilerin
psikolojik tahlillerinin yapılmış olmasıdır. Özellikle kişisel zaafları,
korkuları, siyasî görüşleri, etnik kökenleri ve ailevî sorunları dikkatle
not edilmiş ve bu bilgileri kullanacak olan görevlilerin hizmetine
sunulmuştur.

Bülent Özdemir

Kitabın AdıOsmanlı'nın Wikileasks Raporları
YazarBülent Özdemir,
ISBN9786054052950
Dizi NoAraştırma-İnceleme - 0
Sayfa Sayısı272 sayfa
En105 mm
Boy165 mm
Baskı1.baskı - MAYIS 2012
Dizi Yayın YönetmeniMustafa Karagüllüoğlu
BaskıŞenyıldız Matbaacılık

Etiketler:#