Tarihi ve Siyasi Tefrika Birinci Millet Meclisi

Taner Lüleci

Mehmet Şeref Bey’in Tarihi ve Siyasi Tefrika olarak takdim edilen Birinci
Millet Meclisi adlı hatıraları, Milliyet Gazetesi’nde 15 Teşrin-i Sani
1931–22 Kanun-ı Sani 1932 tarihlerinde elli yedi sayı halinde
yayımlanmıştır. Şeref Bey’in hatıralarına konu olan Birinci Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Cumhuriyet tarihimizde müstesna bir yer işgal eder. İlk
Meclis’in, yakın tarihimizdeki bu önemli yerine rağmen, hatırat türünden
eserlere yeterince konu edilmediğini söylemek sanırım yanlış olmayacaktır.

Mehmet Şeref Bey’in Birinci Millet Meclisi adlı hatıraları, İstanbul’un
işgali ile başlayıp, ilk meclisin faaliyetlerinin nihayetlendiği tarihe
kadar olan süreyi kapsamaktadır. Müellifin gözlemleri ağırlıklı olarak ilk
meclisteki çalışmaları, mebuslar arasındaki ihtilafları ve gruplaşmaları
ihtiva eder. Kullandığı dil anlaşılır, seçtiği kelimeler öğreticidir. Bazı
ifadelerinin çok abartılı olduğu aşikâr olmakla birlikte, birçok isim ve
olaya temas etmesi bakımlarından dikkate değerdir.

Taner Lüleci

Kitabın Adı Tarihi ve Siyasi Tefrika Birinci Millet Meclisi
YazarTaner Lüleci,
ISBN9786054052578
Dizi NoAraştırma-İnceleme - 0
Sayfa Sayısı312 sayfa
En135 mm
Boy210 mm
Baskı1.baskı - AĞUSTOS 2011
Dizi Yayın YönetmeniMustafa Karagüllüoğlu
Basım EviYeditepe Yayınevi
Kapak TasarımıSercan Arslan
BaskıŞenyıldız Matbaacılık

Etiketler:#