Ahmet Yurttakal

1982 yılında Isparta’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Isparta'da, Lisans öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladı.

Lisans eğitimi sırasında Çanakkale Muharebeleri ile ilgilenmeye başladı. Çanakkale Muharebeleri ve muharebe alanlarına dair birçok inceleme ve bilimsel araştırma projelerinde görev aldı. Yayımlanmış kitapları bulunan yazar; birçok sempozyum, kongre ve panelde bildiri sundu. Çeşitli kitap, ulusal dergi ve sitelerde makaleleri yayımlandı.

Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan yazar, evli ve iki çocuk babasıdır.